Palvelut

Palveluumme kuuluu maa- ja kiviainesten testauksien lisäksi ohjaus vaadittavien tutkimusten suorittamiseen, kiviainesten Ce- ja FI- merkinnät laatujärjestelmineen sekä pohjarakenteiden tiiviys- ja kantavuusmittaukset.

Jos haluat olla varma tuotteesi laadusta ja tuotannon tehokkuudesta kiviainestuotannossa, tarjoamme vastaukseksi ripeää tuotannon aikaista laadunvalvontaa ja -ohjausta paikanpäälle työkohteeseen tuotavan kenttälaboratorion avulla.

Otamme näytteet vastaan päälaboratoriollamme osoitteessa:
Katriinantie 15, 01530 Vantaa

Kiviainesten CE-merkintään liittyvät konsultointipalvelut ja testaukset:

 • Opastus oikeiden tutkimusten suorittamiseen

 • Alkutestaukset ja tuotannon aikaiset testaukset sekä tuotannon ohjaus näytetuloksiin perustuen

 • Laatukäsikirjat

 • Ce- asiakirjat

Kiviainesten tutkimukset:

 • Näytteen otto SFS-EN 932-1

 • Murskaus ja rikotus laboratoriossa

 • Rakeisuuden määrittäminen SFS-EN 933-1

 • Litteysluku SFS-EN 933-3

 • Muotoarvo SFS-EN 933-4

 • Murtopintaisuus SFS-EN 933-5

 • Nastarengaskulutuskestävyys (Kuulamyllykoe) SFS-EN 1097-9

 • Kulutuskestävyys (Micro-deval) SFS-EN 1097-1 + RHK

 • Iskunkestävyys (Los-Angeles) SFS-EN 1097-2 + RHK

 • Kiintotiheys ja veden imeytyminen SFS- EN 1097-6

 • Irtotiheys SFS- EN 1097-3

 • Kiviaineksen tyhjätila SFS- EN 1097-3

 • Veden kapillaarinen nousukorkeus SFS-EN 1097-10

 • Proctor- sullonta TIEL 2220003

 • Kiviaineksen radioaktiivisuus

 • Kiviaineksen rikkipitoisuus

 • Petrografiset analyysit

 Maa- ja kiviainesten geotekniset tutkimukset:

 • Silmämääräinen maalajiarvio

 • Humuspitoisuus SFS- EN 1744-1

 • Humuspitoisuus polttomenetelmällä SFS-EN 1744-1

 • Hydrometrikoe (puhutellaan myös Areometrikokeena) PANK 2103

 • Rakeisuuden määrittäminen SFS- EN 933-1

 • Kartiokoe (hienousluku) CEN ISO/TS 17892-6

Asfalttipäällysteiden tutkimukset:

 • Massanäytteiden otto levityskohteesta ja asfalttiasemalta SFS-EN 12697- 27

 • Sideaine+ rakeisuusmääritys SFS-EN 12697-1,2

 • Porapalanäytteiden otto SFS-EN 12697-27

 • Päällysteen paksuus SFS- EN 12697-36

 • Tyhjätila SFS-EN12697-8

 • Massamäärä PANK 4201

 • Asfalttimassan tiheys SFS- EN 12697-5,6

Kenttälaboratoriopalvelut:

 • Murskaus- ja päällystystöiden laadunvalvonta ja -ohjaus työkohteessa

Tiiviys- ja kantavuusmittaukset:

 • Kantavuuskokeet Levykuormituslaitteistolla TIEL 2220003

 • Tiiviys- ja kantavuuskokeet kevyellä pudotuspainolaitteella (Loadman) PANK 9001

Kysy myös muita palveluitamme alaan liittyen.

Tutkimme myös:

 • Betonisen sillankannen absoluuttisen kosteuden määritys VTT 2650

Levykuormituskokeet
Pohjarakenteiden kantavuus- ja tiiviysmittaus